Stem en Ziel

Wortels en vleugels

Hier voor u ligt mijn verhaal van wortels en vleugels. Ook wel het verhaal van het Matje genaamd. Een eigen ontwikkelde methodiek om bij mijn studenten het beste uit zichzelf te laten halen.  Dit kader is in de 30 jaar dat ik als stemtherapeut werkzaam ben, ontwikkeld met als doel de studenten op het vlak van zelfexpressie en in het bijzonder stemexpressie behulpzaam te zijn. Daarnaast biedt dit kader mij ook de mogelijkheid psychische blokkades op te ruimen of te transformeren. De methodiek Wortels en Vleugels is een neerslag van mijn gedachtegoed aan persoonlijke ervaringen, ideeen over mijn Stemwerk en  waarnemingen van de psychische en artistieke groeiprocessen van mijn studenten.
Na al die jaren van les geven en onderzoek doen naar de essentie van de stem ontstond 12 jaar geleden de behoefte om mijn ervaringen en ideeen te structureren. Een behoefte aan verduidelijking van mijn uitgangspunten en mijn werkwijze als stemtherapeut.
Mijn methodiek is ontworpen met het doel de deelnemer als Ik weer authentiek tot leven te wekken.  Hoe kan ik mijn studenten helpen tot leven te komen, de schoonheid van het leven te proeven en die te verklanken. Hoewel je al bij je geboorte in het leven bent geworpen,  kun je zelf er voor kiezen tot leven te komen, als je in staat bent te achterhalen wat jou zin geeft. Wat jou vooruitdrijft.
Zin in dubbele betekenis. Wat geeft je leven betekenis en wat geeft je leven lust tot actie. Mijn methodiek is geschreven voor al diegene die s ochtends hoopvol de dag willen beginnen. Het is bedoeld voor hen, die instrumenten in handen willen  krijgen om verlangens om te zetten in ervaringen van licht, verlangen, geloof, hoop en liefde.
Wie tot leven wil komen moet een startpunt in zichzelf vinden.
Groei begint in je wortels. Bij je drijfveren en wat je hebt meegekregen niet alleen van je ouders, maar ook van het universum in de biologische bouw aan DNA. Je streven naar vernieuwing wordt onderbouwd door je inzicht naar je afkomst.
Het matje verbeeldt de houding die je aanneemt ten opzichte van het leven. De essentie van het Matje is dat er een eigen ruimte is voor jou, waar  je in alle stilte en ontspanning kan reflecteren.  Waar  je kan beoordelen of je ervaringen voor jou van waarde zijn en een bijdrage leveren aan je innerlijke bestemming, waartoe je op aarde bent. Dat is groots gezegd. Maar ook in de dagelijkse praktijk van het leven is het zo waardevol iedere dag een paar keer een time out te nemen om te  reflecteren of je goed bezig bent.

Engel op aarde


Het startpunt
Vanaf je vroege jeugd ligt er een dikke laag aan aangeleerd gedrag om je identiteit heen. Zelfonderzoek laat een warm licht op die verhullende laag schijnen, net zolang tot je die langszaam van je af voelt smelten. Dan komen je natuurlijke drijfveren bloot te liggen. Je authentieke verlangens tonen zich. Het Matje is de bedding voor je realisatie van je dromen, voor het opdoen van vervullende ervaringen die hout snijden en waarde toevoegen aan je leven. Wie zichzelf een start kan geven heeft geen anderen nodig om in beweging te komen. Vanuit je eigen Matje volg je je eigen koers in een diep besef dat je dit proces samen met andere doorloopt. Alleen en doch samen .
Dat is de condition humaine om alleen in verbondenheid je leven te leiden.
Het startpunt geeft een innerlijke eigenheid in je persoonlijke  statement ”Dit ben Ik“. Die eigenheid creeert zelfvertrouwen nodig om op avontuur te gaan.
De volgende stap is om letterlijk je huis uit te gaan en de medemens tegen te komen. Ook zij hebben allen hun eigen drijfveren om op avontuur te gaan en om samen met jou te willen oplopen. Dat zij op basis daarvan een bepaalde verwachting hebben, spreekt voor zich. Het is aan jou om te bepalen of je daar iets mee wilt of kunt.
Het is heerlijk om samen met anderen je leven te kunnen leiden zonder een rugzak aan vooronderstellingen en onverwerkte gevoelens van jezelf of anderen te hoeven meeslepen.
Mensen die verworteld zijn aan hun eigen Matje laten elkaar in hun waarde en kunnen snel tot de inhoud overgaan.
Je komt er ook achter hoeveel energie je in je leven besteedt om de defensieve en agressieve reacties van mensen af te weren, te decoderen of te filteren.
We komen nu uit bij de grote sprong in het ongewisse, wat het leven altijd is.
De sprong. Dat vergt moed.
De moed om je te openen voor nieuwe geestelijke ruimten. Wat een ervaring!! Een ongekende wereld gaat er voor je open als je dat doet. Je hoort het fluiten van de vogels, de geluiden van de straat. Het verkeer, het gepraat van mensen bij de bushalte en in de supermarkt. Dan nog al die kleuren en al die vormen. En ga zomaar door. Even uit de comfortzone van je vertrouwde of benauwende gedachten.
Deze fase is de fase van het spelen of het leven spelenderwijs te benaderen. Kinderen tonen aan hoe uitbundig onbevangen en spontaan die ruimte geleefd kan worden.
Het is de ruimte waar wij de inspiratie ontmoeten. Het is de ruimte waar ons bewustzijn zich verruimt. Hier kan de geest zichzelf overtreffen en in een transcendente laag komen.
De Grieken spraken van de Muzen, de indianen van de grote Geest en de christenen van de Heilige Geest.
Hoe je het ook noemt deze kwaliteit aan bewustzijn is een grote bron voor de realisatie van de verlangens. Dit transcenderende bewustzijn inspireert en heelt op een liefdevolle en verrassende wijze.
Het medium Klank en Beweging wordt hier ingezet om tot nieuwe ervaringen  en tot transformatie van belemmerende emories te komen.
De laatste fase is altijd weer terugkeren naar de geborgenheid van je eigen ruimte, je eigen Mat.
Daar ga je reflecteren over je recente ervaringen.
Hoe voelt die ervaring, hoe reflecteer je erover. Wat was de essentie van die ervaring en wat voegt die ervaring aan waarde toe aan je leven.
Waartoe motiveert die jou?