Stem en Ziel

Wortels en vleugels in 17 tekeningen

Op deze pagina wil ik mijn methodiek Wortels en Vleugels in telegramstijl en in Beeldvorm weergeven. Als je de video hebt gezien, dan zul je makkelijk de stapjes die hier gezet worden terug herkennen. Bovendien kun je op pagina "Gallerij van Verhalen" de verhalen lezen van studenten uit mijn praktijk. De verhalen heb ik op dezelfde wijze geordend als de beelden.
Het eerste studentverhaal begint bij de drie cirkels. Mocht je nog meer geinteresserd raaken in de materie, mail mij of bestel mijn boek. 

Inhoudsopgave

OVERAL en NERGENS

Er is geen besef wie ik ben of wil zijn. Of Ik loop als een kip zonder kop rond in het open veld van het leven met zijn onbegrensde rijkdom aan mogelijkheden. Of Ik wil niet meer meedoen en verstop mij in een cocon als hoofd zonder lijf om onaanraakbaar te blijven. Of Ik sta aan de vooravond van een diep verlangen naar meer zelfkennis. Of er dient zich een noodzaak aan mijzelf echt te leren kennen.

Op de afbeelding is een lege mat te zien.

Fase 1: De Wortels

Jouw eigen MAT

Je betreedt je eigen persoonlijke ruimte. Het is een ruimte die al bij je geboorte als geschenk van het universum aan jouw is geschonken. Het is de verbinding van je essentie met de aarde. Het is de geboorte van het Ik bewustzijn. De persoonlijkheid -Ik Ben- komt tot bewustzijn. Het verbindt je met de Essentie van leven en de archetypische beeldkracht. Hier ervaar je voor de eerste keer de emotionele paradox van "ik wil en Uw wil geschiede”. 

Op de afbeelding is een lege mat te zien.
De voeten betreden de Mat. Ik betreed mijn eigen geschonken ruimte zodat ik mij kan verbinden met de aarde.

De Drie Cirkels

Jouw Essentie

De eerste cirkel is symbool van de Essentie. De kern van jouw persoonlijkheid bestaat uit licht en ruimte. Het is de stroom van het leven die onophoudelijk vanaf je verwekking door je heen stroomt.  Panta Rei.

Het Archetype van de Boom

De tweede cirkel vertegenwoordigt de archetypische kracht in jou. Het is door Jung beschreven menselijk vermogen  zich te vereenzelvigen met levende en levenloze objecten. Elk archetypische kwaliteit verwijst naar een kwaliteit in de persoonlijkheid. Bijvoorbeeld: je vereenzelvigt je met een Boom. Je voelt jezelf als een boom.  
Het symbool; de Levensboom verwijst naar autonomie.

Je Identiteit

De derde cirkel vertegenwoordigt je identiteit. De eerste aanzet om te beschrijven wie jij bent.
Je gaat zoveel mogelijkheden feiten omtrent jouw bestaan benoemen vanaf het moment dat je geboren bent tot aan de situatie van nu. Waar ben je geboren. In welk gezin werd je opgenomen. Je bent het hoeveelste kind. Tot welke families behoor jij. Waar woon je nu en hoe oud ben je. Enzovoort, enzovoort.

Op de afbeelding is een mat te zien met daarin drie cirkels.
De lange strepen symboliseren het Licht. De tweede cirkel, het archetypische, verbindt zich met de eerste cirkel. Het licht stroomt door alle vormen. 

De 5 Kwaliteiten

Thuiskomen

Je gaat je steeds meer thuis voelen in je eigen ruimte. Op jouw eigen Matje. Het is de taak in het Hier en Nu zoveel mogelijk positieve thuisherinneringen boven te laten komen,  te doorvoelen en in jou te ankeren. Je creëert een geborgen, veilige plek. De kunst is via liefdevolle herinneringsbeelden veel hartjes op je mat te krijgen. Het versterkt je gevoel aan geborgenheid.

De Wortels

Je verstevigt je verbinding met de aarde, jouw lijfelijke aanwezigheid. Je verbindt je met je wortels. Via je voeten en benen verbind jij je met je familieclans. De moederfamilie lijn en de vaderfamilielijn. Door die verbinding voel jij je erbij horen. 

Je Territorium

Je leert je kracht kennen. Je ervaart jouw eigen ruimte, je Matje als jouw territorium. Het is je mannelijke kracht. Het is de krijger. Eer je vechtlust. Leer je dierlijke kant kennen. Je vereenzelvigt jezelf met de kracht van de leeuw, de olifant en andere krachtdieren.
Je zet je kracht in om je grenzen aan te geven aan de buitenwereld. 

Op de afbeelding is een mat te zien met daarop hartjes en vlaggentjes.
Ingekleurde voeten als symbool van je wortels. De vlaggen op de hoekpunten van je territorium.

Je Koningschap

Je bevestigt je autonomie en je neemt je verantwoordelijkheid voor al je beslissingen en keuzes die je maakt. Je leert je bestuurskracht ontdekken. Jouw koningschap. Jij bent de koning van je eigen volk?

Het Kind 

Je ontdekt je innerlijk Kind. Het magische, speelse, creatieve en nieuwsgierige. Het kind dat wil weten, wil creëren, het leven wil onderzoeken en ontdekken. Het kind dat popelt en in blijde verwachting is om het leven in te springen. Op zoek naar avontuur.

[Hier moet nog een tekening komen over het koningschap en het kind.]

De Ministers en het Geheugen

Je hebt een geheugen. Wanneer jij als volwassene je geheugen afsluit, voel jij je als een Creatief Demente mens. Alleen het hier en Nu is dan present. Met het geheugen leer je jouw autobiografie kennen. Je krijgt een bewustwording van jouw persoonlijke verleden. De heling van het verleden is noodzakelijk om je te openen voor de toekomst. 

Je ontdekt, dat je naast een geheugen een bijzonder geheugen heb,  waar jouw kernkwaliteiten liggen die het beste in jou doen opbloeien. Het zijn de ministeries die ter beschikking staan van de Bestuurder / de Koning. De koning hoeft niet meer te doen dan te rade te gaan bij de ministeries. Zoals je in een meditatie ineens weet, wat je vergeten was.
Alle  waardevolle ervaringen die ik Nu opdoe worden in die ministeries opgeslagen, zodat ze makkelijk toegankelijk blijven.

Op de afbeelding is een mat te zien met daarop de ministeries.
De vergaarbak van wat je ervaren en gedacht hebt. Elk ministerie heeft zijn eigen expertise.

De 3 Modi van je Persoonlijkheid

De persoonlijke kern van de  -Ik Ben-  is de Volwassene. Samen met het Innerlijke Kind en de Ouderlijke Modus weet de Volwassene een verantwoordelijke bestuurder te zijn van jouw eigen leven. De volwassene verbindt zich hieruit met zijn de medemens. Zijn broeders en Zusters. Je hebt een ouderlijke modus. Je bezit moederlijke en vaderlijke kwaliteiten die ingezet worden om met name het Kind te ondersteunen. Deze ouderlijke kwaliteiten kunnen zich in positieve en negatieve vormen aandienen. In feite zorgt de volwassen persoonlijkheid dankzij de oudermodus voor de innerlijke behoeften van het eigen Kind en voor zijn biologische kinderen (als hij die heeft). 

Op de afbeelding is een mat te zien met daarop weergegeven de volwassene, de ouder en het kind.
Aan de achterkant van het centrum ligt het ouderdeel. De Mama en Papakant. Zij geven Troost en Richting. De Volwassene, de Ouder en het Natuurlijke Kind.

Het Persoonlijke en Universele Hart

Vanuit mijn therapeutisch werk kreeg ik het inzicht, dat je als persoon in een ”goed genoeg” verhouding met je ouders dient te komen. Als er een bepaalde harmonie in de kind, ouder- driehoek is gerealiseerd kan je als persoon je openen voor de liefde voor het leven. De pijn van het leven dien je te dragen als een rugzak die je op je schouders draagt. Je draagt je lot vanuit je heupen. Hierdoor komen je persoonlijk hart en je universeel hart dichter bij elkaar.  

Op de afbeelding is een mat te zien met daarop het persoonlijke en universele hart.

Dit is het einde van de eerste Fase van het Matje: De Wortels.
De eerste Fase van het Matje is een bewust worden van wie je bent. Dat geeft Zelfvertrouwen.
Je voelt je als mens meer een geheel en uniek. Vanuit dat zelfvertrouwen start de tweede fase.
Je wil nu het leven in en ontdekken hoe je een vervullend leven kan gaan leiden.

Fase 2: De Vleugels 

De Horizon

Dit is het moment waarin je om je heen kijkt en in staat bent verbinding te maken met de horizon van het leven. De horizon is paradoxaal een grens, waar het oneindige en het eindige bij elkaar komen. De horizon is een grote cirkel om mij heen. De ogen, symbool van de geest, richten zich nu voor het eerst naar buiten. Het hart en de spirit openen zich van binnen uit.

De Levenslijn

De levenslijn loopt regelrecht door het hart van jou heen. Hij zit recht achter zich een punt op de horizon, dat je het punt van verwekking noemt. Het punt op de horizon recht voor jou noem ik het punt van je bestemming. Het is jouw focuspunt voor al je dromen en verlangens. Hoe meer je verleden geschoond is en in vrede op zijn plek is gekomen des te opener en vrijer ben je in staat het leven te realiseren, zoals je wil. 

De Aura

Doordat de ogen in staat zijn naar buiten te kijken en zich durven uitreiken naar de horizon en de levenslijn een anker geeft in het hier en Nu tussen het verleden en de toekomst, breid het hart zich uit naar buiten toe. Het reikt door de huid naar de toppen van je vingers. Jouw gestrekte arm is de maat voor je persoonlijke ruimte. De aura. Energetisch neem je spontaan meer ruimte in, omdat je die ruimte om je heen gevuld hebt met jezelf. 

Op de afbeelding is een mat te zien met daarop een horizon, de levenslijn en de aura.
De grote cirkel is de horizon. Een lijn vanaf mijn verwekkingspunt, doorheen jouw hart in het Hier en Nu naar het bestemmingspunt. Twee kromme lijnen vanuit mijn hart naar buiten toe gericht. Ik vul mij met energie om mij heen. Buiten de huid treed ik.

De Zin om te gaan

Een innerlijke drang geeft een zachte por in de rug. Het is symbool van de levenslust, de zin om in beweging te komen. De kracht van de wil manifesteert zich in die drang om vooruit te lopen. Je wil het leven ervaren. Je voelt je als een kind dat scheppen wil, nieuwsgierig en vol levensdrift. Het onbekende, het avontuur trekt. De por in de rug is de Grote Ja. Het is de beroemde Ja van de clown die nooit nee zegt. Jouw Wil geschiede in overgave aan leven in het Hier en Nu.

Op de afbeelding is een mat te zien met daarop een pijl vanaf de mat naar de horizon/levenslijn.
Pijltjes van het centrum naar voren toe naar de rand van de Mat.

De Voortuin

En zo trek je erop uit. Je verlaat de geborgen omgeving van je huis. De salon met de open haard en de zitbank. Je loop de voortuin in tot aan het hekje. De open lucht waait door je haren en raakt je huid aan. Je bent niet meer binnen en je bent nog niet buiten over de drempel gegaan. Je staat nu aan de voorkant van de Mat. 
De medemens komt in beeld. Als je daar staat voel je het Samen zijn met de medemensen. Je voelt je eigen uniciteit (gegrond blijven voelen op de Mat) en je komt tot een samengevoel.
Je staat op de drempel van het leven. Bij het hekje van de voortuin. Jouw tenen tasten af naar die nieuwe open ruimte. Je bent in blijde verwachting van wat komen gaat. Zal je de sprong wagen. Ja!. Samen met anderen.
Er is een driftig kind in jou dat Nu wil springen. Er is een wat angstig kind in jou dat zich terug wil trekken en het liefst de dekens over zijn hoofd wil trekken. Ook de negatieve kant van de Ouders kunnen zorgen voor veel  tegenwerking. De volwassene in samenwerking met het speelse Kind houden beide kanten in balans.
De drang om je verlangen tot ervaring te brengen stuwt je voort. Je neemt het risico. Je springt.

Op de afbeelding is een mat te waarop de persoon op de rand van de mat staat.
Alles is verschoven naar de rand van de Mat.

De Sprong

Je springt en je laat los wat vertrouwd voor je is. Na de sprong kom je terecht in het open veld van het leven zelf. En wel op je eigen speelspot. De eigen speelspot staat voor het in eigendom nemen van een eigen speelplek in het leven. Een fijne herinnering uit je kindertijd rondom buiten spelen stimuleert en geeft jou vertrouwen het speelveld in te springen. Van daaruit ga je het volle leven in.
Je gaat het volle leven in. Je wil iets of iemand ontmoeten. Je hebt het verlangen een ervaring te ondergaan. Je ga door de poort. De poort van Verlangen. Boven de poort  staat een titel. De titel geeft de kleur aan van de ervaring die je wil meemaken. Bijvoorbeeld: Ik en mijn jeugdjaren. Als je door de poort gaat dan kom je in de geest van de jeugdjaren. De hoogte, de diepte en breedte van de transcendente geest waait door je heen.
In relatie tot jouw vraag (de titel boven de poort ). Door middel van  stem en beweging komen er gevoelens en beelden in jouw op. 

Op de afbeelding is een mat te zien waarop de persoon het open veld in stapt.
De sprong in het ongewisse en tegelijkertijd besef van een eigen speelruimte en vandaaruit in het oneindig open leven. Door de poort gaan symboliseert de ruimte van Verlangen binnentreden. 

De Zelfreflectie

Na deze directe ervaring ga je terug naar het midden van de Mat. Op deze plek voel je de stilte en de geborgenheid van de Mat. De opgedane ervaring koester je in de stilte van deze plek. Je reflecteert over wat je hebt meegemaakt. Wat is de essentie van de ervaring voor jou?
Wat is de waarde en wat draagt deze ervaring bij aan het realiseren van jouw bestemming, doel. Welke nieuwe stappen wil je zetten? Wil je deze ervaring met anderen delen?

Op de afbeelding is een mat te zien waarop de persoon weer terug op zijn mat stapt.
De pijlen wijzen weer richting Mat. Je gaat helemaal terug naar het centrum van je Mat om te reflecteren over wat je ervaren hebt in de inspiratieruimte.

Transformatie van de Moeilijke Emotie

Gaande weg bouw je steeds meer zelfvertrouwen op om moeilijke emoties bij jezelf te onderkennen en zelfs te transformeren. Dat betekent dat je door een transformatie de positieve kwaliteit gaat ontdekken, die verborgen ligt in de moeilijke emotie. Hierdoor wordt je zelfvertrouwen versterkt en het moedigt je aan alles wat op je pad komt met compassie tegemoet te treden.

De Heling

Soms voel je niet de vrijheid om je creativiteit in te zetten voor een bepaald thema. Je blokkeert of je voelt dat je door zaken van buiten af terug gedrukt wordt op je Mat. Of dat je zelfs van de Mat af naar achteren wordt geduwd. Je bent dan toe aan een helingstraject. Het doel van het helingstraject om zo snel mogelijk weer op orde te komen om je verlangens te realiseren.

De 4 Dagelijkse Bronnen

De 4 dagelijkse bronnen zijn velden die van belang zijn om te ontwikkelen. Samen vormen zij het beste in jou. Het is dagelijkse arbeid. Je maakt contact met de wereld van Klank en Beweging.  Met de wereld van het authentieke Kind. Met de wereld van Waarden. Het licht, de liefde, de vrijheid, de schoonheid etc etc. Je maakt contact met de wereld van je levensfasen (kind, jong, volwassene, ouder en grootouder). Het is de dagelijkse meditatie om de energie van deze velden te voelen en tot een geheel te integreren. De meditatie is een vooroefening voor de Ontmoeting met het beste in Jou.

Ontmoeting met het beste in Jou, met het Hogere Zelf 

Dit is de ontmoeting van jezelf zoals je bent met je Hogere Zelf. Deze oefening is de finale van mijn methodiek wortels en vleugels. De grote betekenis van deze oefening is, dat je een verlangen, een beeld, een bepaalde gedachte of emotie ervarings gewijs gaat uitleven en dat je vanuit het beste in Jou die ervaring gaat spiegelen met een liefdevolle houding. Dat brengt een transformatie teweeg.

De Ontmoeting met de Medemens

Hier ontmoet je de Ander. Het bijzondere van een ontmoeting is dat je een liefde opbouwt om samen tot een actie te komen. En dat je liefde opbouwt voor die specifieke actie. De ontmoeting en de ervaring die ontmoetingen je geven hebben een sterk Liefde voor gehalte.
Als je graag met iemand tafeltennist, ontwikkel je naast een liefde voor het tafeltennissen ook een vriendschap met die persoon. De intieme relatie tussen 2 mensen weerspiegelt bij uitstek de kracht van de Ontmoeting. Als ik een relatiecrisis bespreek, onderzoek ik allereerst hoeveel liefde er nog is voor de relatie. 

Methodiek van Wortels en Vleugels is een route, die het jou mogelijk maakt in contact te komen met je overstijgende, transcendente geest. De Grieken zouden zeggen met de Muzen. Het opent een ruimte in je bewustzijn, dat jou bij je artistieke of therapeutische vragen vaak verrast, doet verwonderen, je ontroert en jou in contact brengt met wat van waarde is.
Elke stap, elke tekening is onderdeel van het parcours om bovengenoemde te ervaren.
Elke stap kan je spelenderwijs in stem en beweging maken. Op die manier neem je de bij die stap horende ervaring in eigendom. Met het doel te komen tot een authentieke en natuurlijke identiteit die congruent is aan wat wie je wil zijn.