Stem en Ziel

Welkom

Op deze website lees je alles over stemtherapie

Maak een afspraak

Onze stem is de directe expressie van onze ziel.
We kunnen veel van onze stem leren. We kunnen doorvoelen hoe we een klank maken, hoe de resonantie ons raakt, waar we in ons lichaam de klank toestaan en waar we de klank tegenhouden. Vaak brengt dat ons al dieper in contact met wat ons wezenlijk beroert.

In sessie en workshops met Maurice Willems leer je de rijke expressie mogelijkheden van je stem kennen. Op een betrokken en persoonlijke manier wordt er gewerkt aan het ongecensureerd ervaren en uiten van wat van binnen leeft.

Bewustzijn van klankkleur, toonhoogte en toonvorm, is een manier om de klank te interpreteren en een toegang te krijgen tot verder onderzoek naar emotionele thema's die aan de klank verbonden zijn. De klanken waartoe je wordt uitgenodigd vertellen als het waren je persoonlijke verhaal.

De stem workshops en sessies kunnen een ondersteuning zijn voor je verlangen naar vrijheid van expressie, de vrijheid van ongedwongen jezelf zijn en het vertrouwen dat je kunt articuleren wat je wil. Het vertrouwd raken met je eigen stem en klank geeft je een gevoel van autonomie en creativiteit. Bovendien geeft dit werk op een speelse manier lucht en ruimte aan je proces.

Het verlangen naar vrijheid van expressie is ook een verlangen naar verbinding en contact. Binnen in ons leeft een grote behoefte gehoord en gezien te worden. Aandacht en erkenning voor deze behoefte is de sleutel.


Als dit werk je intrigeert en hierdoor geraakt wordt, kun je contact opnemen voor een individuele sessie of je aanmelden voor een van de workshops.