Stem en Ziel

Clown & therapie

Clown en therapie onder leiding van Hans Koops en Maurice Willems

“De ont-moeting met een clown is een weldaad voor het gemoed” 

 

De clown

De clown is een uitvergroot theaterpersonage die heel dicht onder de huid van de acteur ligt. De persoonlijkheid van de acteur, zijn eigen-aardigheden, humor, verschijning en uitstraling zijn de bouwstenen voor de clown en de inspiratie voor het spel. Elke clown is dus uniek.

Tegelijk zijn er in elke clown overeenkomstige aspecten te herkennen die je terugvindt in het -ongeschonden- kind. De clown is een eenvoudig, primair, open wezen. Hij is transparant en dus leesbaar in wat er in hem omgaat. Maar ook argeloos, licht, naïef, nieuwsgierig en  verwonderd over de wereld om hem heen. De clown is met volle aandacht aanwezig in wat hij doende is en met wie hij in contact is. Voor de clown is niets 'zomaar'. De clown herbergt een inherente blijheid. De depressieve of cynische clown bestaat niet. Het is een mensen-mens, met weinig hoofd en veel hart voor de mens en liefde voor het leven.

De clown, het kind in grote-mensen-maten vertegenwoordigt ook de spelende mens, de homo ludens. Speels, impulsief, associatief, onbezonnen gaat hij de 'dwaze gekte' in, zonder enig ander doel dan dat samen-spelen gewoonweg leuk is. De wereld beleefd als een speeltuin, óók voor grote mensen.

De clown doet bij zijn publiek een appèl op die aspecten die hij zelf als clown belichaamt. 

 

De workshop

Voor de workshop betekent dat dat de clown bij de therapeuten een appèl doet op die aspecten van de mens (bovengenoemde kind-aspecten) die hijzelf belichaamt. Kortom, de therapeut krijgt de clownsgeest over zich met oog op de relatie en het directe contact tot zijn cliënten. 

Met eenvoudige speelse oefeningen en spelopdrachten maken we kennis met de clown, die in losse delen al helemaal in ons aanwezig is. We zult ontdekken dat kijken met de ogen van een clown, tegelijk met bekeken worden door de toeschouwer niet altijd even makkelijk is, maar wel prettige gewaarwordingen, mits je dat jezelf toestaat. Op je gemak met je ongemak. Vrij- en blijmoedig klungelen en klooien zijn dan ook welkom. We zullen ervaren dat samenspelen plezier geeft en heel openend werkt. Er hoeft niets en alles mag. Alles komt zoals het komt. Als je in alle openheid aanvaart, toelaat en speelbaar maakt, dan ontstaat de clown en kan de kijker van je genieten.

 

Alle belangrijke informatie

 

Datum

17 april 2020

Tijden

lunch om 13.30
workshop van 14.00 uur t/m 17.30
borrel tot 18.00 uur

Locatie

Alticollense, wilhelminalaan 5,  Amersfoort

Kosten

75 euro

Aanmelden

Stuur een e-mailtje naar [email protected].